مراحل و روش های ترخیص از جبل علی

بندر جبل علی یکی از شناخته ترین بنادر ترانزیتی جهان و بعنوان شاهرگ بزرگ تجارت جهانی با بیش از ۱۰۰ بندر در جهان ارتباط داردو به بیش از ۱۷۰ خط کشتیرانی خدمات می دهدو با توجه به نوع اقتصاد کشورهای منطقه که صادرات وابسته به نفت و واردات کالای مصرفی را در دستورکار دارند می توان بندر جبل علی را محل ورود کاهای مصرفی به منطقه و سپس توزیع انها در منطقه دانست همچنین با توجه به سیاست اقتصادی کشور امارات و وجود زیرساختهای مناسب موجب رشد بخش خصوصی و پدید امدن شرکتهای چند ملیتی متنوع در سالهای اخیر در این کشور شده است به نحوی که تمام شرکت های معتبر جهانی یا دارای دفتر فعال و یا نمایندگی در کشور امارات می باشند.

منطقه ی آزاد جبل علی از معافیت عوارض گمرک برخوردار بوده و مادامی که کالا در این منطقه باشد از این معافیت برخوردار میباشد. در صورتیکه نیاز باشد کالا از جبل علی خارج شده و به لنج یا فرودگاه دبی تحویل گردد باید عوارض گمرکی بار بصورت موقت پرداخت گردد و این عوارض پس از خروج کالا مجدداٌ بازگردانده میشود. در این موارد اگروه تجاری مهر پارس از طرف مشتری فرآیند سپرده گذاری را انجام داده و کالا را به خارج از منطقه ی آزاد برای صادرات ارسال می کند. .

مراحل و روش های ترخیص از دبی

ترخیص کالا از دبی به چهار شیوه امکان پذیر است. روش ترانشیپ کالا از دبی، کراس استافینگ، ری اکسپورت یا صادرات مجدد و واردات قطعی. در ادامه به توضیح هر یک از این چهار روش به صورت مجزا خواهیم پرداخت.

ترانشیپ کالا از دبی و کراس استافینگ

در ترانسشیب همان کانتینر ورودی به ایران ارسال میشود در این حالت کلیه عملیات توسط لاین کشتیرانی انجام میشود و عملیات گمرکی لازم نیست. در حالت کراس استاف کانیتینر ورودی به منطقه ازاد جبل علی یا cfs انتقال و محتویات در کانتینر جدیدی با همان چیدمان کانتینر ورودی بارگیری میگردد. در واقع تفاوت کراس استافینگ و ترانشیپ در جابجایی کانتینر و خود بار است. در ترانشیپ خود کانتینر جابجا می­شود و در کراس استافینگ محتوای آن. کراس استافینگ برای کالاهایی که اجازه ندارند مستقیم به کشور وارد و از دبی ترخیص شوند، مناسب است. ترخیص کالا از دبی به هر دو روش امکان پذیر میباشد.

ری اکسپورت یا صادرات مجدد re-export

در این حالت کالا ترخیص شده از دبی و عوارض گمرکی که معمولا ۵ درصد ارزش میباشد، پرداخت میگردد. در این حالت کالا میتواند تا ۶ ماه در انبارهای دبی نگهداری شود و در زمان صادرات با لنج یا کانتینر جابجا گردد. در این هنگام عوارض پرداخت شده عودت داده میشود. در این حالت مالیات ارزش افزوده هم لازم نیست. ترخیص از دبی به روش صادرات مجدد برای کسانی که به زمان بیشتری برای واردات کالای خود نیاز دارند، گزینه مناسب و کارآمدی است.

ترخیص کالا از دبی به روش واردات قطعی

در این حالت کالا با پرداخت ۵ درصد عوارض و ۵ درصد مالیات ارزش افزوده ترخیص قطعی میگردد و سپس میتوان کالا را در داخل دبی معامله کرد و یا دوباره صادر نمود. در صورت صادرات ۵ درصد حقوق گمرکی عودت داده نمیشود ولی می­توان مالیات را پس­ گرفت. این روش در ترخیص کالا از دبی مناسب افرادی است که قصد در دارند داخل خاک امارات ترخیص را نهایی و کالا را برای خود کنند. دلیل آن نیز به هر شکلی قابل قبول است. اگر قصد دارید کالای خود را قبل از رسیدن به ایران معامله کنید این روش بهترین گزینه برای شماست